DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ BEZ STAROSTÍ!

 Zpracování daňových přiznání pro občany, živnostníky, OSVČ i právnické osoby včetně podání patřičným úřadům.

Proč si vybrat nás

Získáte možnost odložení podání daňového přiznání k dani z příjmu a platby daně.

Vše budete mít bez starostí a běhání po úřadech.

S úřady komunikujeme výhradně elektronickou cestou.

Objednejte si zpracování daňového přiznání on-line

Po odeslání kontaktních informací Vás budeme do dvou pracovních dnů kontaktovat a dohodneme si s Vámi další postup.

Co si připravit pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmu?

 • osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu, na který chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)

Zaměstnanci:

 • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v uplynulém roce 

OSVČ (podnikatel):

 • identifikační číslo (IČO)
 • předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte)
 • variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
 • název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn
 • přehled o zaplacených zálohách od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
 • informace důležité pro určení zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)
 • pokud budete uplatňovat výdaje paušálem - soupis příjmů za uplynulý rok (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti od 1. 1. do 31. 12. 
 • pokud budete uplatňovat skutečné výdaje - účetní doklady od 1. 1. do 31. 12. (přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové doklady, účtenky atd.)


Doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za uplynulý rok (společné pro zaměstnance i podnikatele):

 • potvrzení školy o vlastním studiu

 • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P

 • celé jméno a rodné číslo o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů)

 • celé jméno a rodné číslo o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy maximálně do 68.000 Kč za rok)

 • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění

 • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru

 • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely

 • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve

 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci

 • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

KDYŽ SI STÁLE NEVÍM RADY?

Pokud si stále nejste jistí, jaké dokumenty si máte připravit, kontaktujte nás a my Vám pošleme náš konkrétní dotazník a vše s Vámi velice rádi prokonzultujeme!