NAŠE SLUŽBY

Daňové přiznání bez starostí!

 

 Zpracování daňových přiznání pro občany, živnostníky, OSVČ i právnické osoby včetně podání patřičným úřadům. 

 • pro získání kompletních informací preferujeme osobní kontakt
 • u kávy probereme vše potřebné a následně zpracujeme vše on-line

 • níže naleznete formulář pro objednání zpracování daňového přiznání

Proč si vybrat nás

Získáte možnost odložení podání daňového přiznání k dani z příjmu a platby daně.

Vše budete mít bez starostí a běhání po úřadech.

S úřady komunikujeme výhradně elektronickou cestou.

Kdy musí být podané daňové přiznání za rok 2018?

Daňové přiznání za rok 2018 musí být podané nejpozději do 1. 4. 2019. Termín do 1. 7. 2019 si můžete prodloužit prostřednictvím nás, daňového poradce.

Objednejte si zpracování daňového přiznání on-line

Po odeslání kontaktních informací vás budeme do dvou pracovních dní kontaktovat a dohodneme si s vámi další postup.

Co si připravit pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmu?

 • osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu, na který chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)

Zaměstnanci:

 • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v uplynulém roce 

OSVČ (podnikatel):

 • identifikační číslo (IČO)
 • předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte)
 • variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
 • název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn
 • přehled o zaplacených zálohách od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
 • informace důležité pro určení zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)
 • pokud budete uplatňovat výdaje paušálem - soupis příjmů za uplynulý rok (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti od 1. 1. do 31. 12. 
 • pokud budete uplatňovat skutečné výdaje - účetní doklady od 1. 1. do 31. 12. (přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové doklady, účtenky atd.)


Doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za uplynulý rok (společné pro zaměstnance i podnikatele):

 • potvrzení školy o vlastním studiu

 • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P

 • celé jméno a rodné číslo o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů)

 • celé jméno a rodné číslo o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy maximálně do 68.000 Kč za rok)

 • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění

 • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru

 • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely

 • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve

 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci

 • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání