Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového

Daně v období legislativní nouze

Epidemie koronaviru nám přinesla nejen zdravotní riziko a omezení v práci a pohybu. Jsme svědy legislativního varu, který v naší době nemá obdoby. Každý den dochází ke změnám zákonů, pokud ne novelizací, tak alespoň výkladem. Když je ráno něco vyhlášeno, v poledne upřesněno a večer dementováno, jak se v tom chudák daňový poplatník má vyznat. Proto se vám pokusíme ve stručnosti tyto změny shrnout do několka odstavců a přeložit do lidské řeči.

V současnosti se hlavně vedou velké diskuze o tom, jak je to vlastně s podáváním daňových přiznání a případnými sankcemi.

Takže - termín pro podání daňových přiznání za rok 2019 se nemění a zůstává v řádném termínu tj. 1.4.2020. Ministryně financí pouze v rámci své pravomoci vydala Balíček daňových opatření MF a GFŘ - Liberační balíček I- oficiální znění zde: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
Umožnila tím podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez sankce, což je pokuta za pozdní podání, nebo úrok z prodlení z pozdě zaplacené daně. Pokud tedy poplatník podá svoje daňové přiznání v termínu mezi 1.4. a 1.7. a v tomto termínu také daň zaplatí, nemusí se bát žádné sankce. Pokud čeká na vrácení přeplatku daně, ani tehdy není vázán termínem 1.4. ale pokud podá daňové přiznání později, bude se termín pro vrácení počítat od skutečného termínu podání daňového přiznání.
Dále ministerstvo financí zavedlo možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (mělo by ale toto zpoždění být nejvíce 4 pracovní dny)
Poplatníci moho žádat o prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem, tedy pokud v průběhu nouzového stavu uhradí daň později z důvodu uzavření provozovny nebo omezení činnosti.
Všechny tyto žádosti by byly za normálního stavu zpoplatněny správním poplatkem dle sazebníku, ale i ten je rozhodnutím zrušen.
Dále ministerstvo financí rozhodlo o posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce, což tedy znamená, že ti poplatníci, kteří s současnosti evidují, mohou, ale nemusí nadále evidovat tržby. Ti poplatníci, kteří se měli do další vlny zapojit od 1.5. se registrovat mohou , ale nemusí a jejich případní evidence tržeb nebude podléhat kontrole.